Er zijn heel wat stoornissen die behandeld kunnen worden door een logopedist. Hieronder kan je verder klikken om meer informatie te verkrijgen omtrent deze stoornissen en de tarieven.