Stoornissen

Taalstoornissen

Er is sprake van een taalontwikkelingsprobleem als de taalontwikkeling van een kind vertraagd of afwijkend verloopt. We spreken pas van een taalstoornis als de achterstand niet ingehaald kan worden en de ontwikkeling duidelijk anders evolueert dan bij leeftijds-genootjes.

Een taalprobleem uit zich in het taalbegrip en/of in de taalproductie.

  • taalbegrip: problemen bij correct begrijpen en interpreteren van de boodschap
  • taalproductie: problemen met taalinhoud (woordenschat), de taalvorm (verbuigingen en vervoegingen van woorden) en/of het taalgebruik (beurtnemen, oogcontact).

Articulatiestoornissen

Kinderen met articulatiestoornissen kunnen moeilijk bepaalde klanken uitspreken. Ze laten de klanken weg, vervangen ze of vervormen ze.

Gaat dit om maar één klank? Dan spreken we van enkelvoudige articulatiestoornis.

Spreek je meerdere klanken niet of verkeerd uit? In dat geval gaat het om een meervoudige articulatiestoornis.

Leerstoornissen

Heb je problemen met spelling, lezen en/of rekenen? Als deze leerproblemen hardnekkig aanhouden en zich blijven voordoen op vlak van accuraatheid en tempo, is er sprake van een leerstoornis. Meer bepaald om dyslexie (lezen), dysorthografie (spelling) en/of dyscalculie (rekenen). Hoewel die stoornissen los van elkaar kunnen voorkomen, is een combinatie van twee of drie stoornissen ook mogelijk.  

 

Heeft je kind problemen met studeren op zich? Ook hiervoor kan je rekenen op  Logopediepunt. We zoeken samen naar een effectieve methode die het studeren vlotter kan laten verlopen.

Stemstoornissen

Stemproblemen komen zowel bij kinderen als volwassen voor. Er bestaan twee soorten stemproblemen:

  • Organische stoornissen: heesheid ten gevolge van strottenhoofdprobleem
  • Functionele stemproblemen: heesheid ten gevolge van verkeerd stemgebruik of stemmisbruik

Neurogene stoornissen

Neurogene stoornissen zijn aandoeningen die het gevolg zijn van een hersenletsel. We onderscheiden drie soorten neurogene stoornissen:

  • Afasie: je hebt het moeilijk om de taal te begrijpen, je komt niet op bepaalde woorden of gebruikt verkeerde woorden.
  • Dysartrie: de taalinhoud is normaal, de verstaanbaarheid gaat sterk achteruit doordat de spieren die instaan voor de spraak niet goed meer werken.
  • Dysfagie: of slikstoornis. Door een verstoorde werking of verminderde gevoeligheid van de slikspieren verslik je je vaak.

Afwijkende mondgewoonten

Dit zijn afwijkende mondgewoonten zoals duimzuigen, openmondgedrag, verkeerde tongpositie in rust en bij slikken. Die gewoonten kunnen een negatieve invloed hebben op de tandenstand en kaakstructuur. Mogelijke gevolgen zijn articulatie- of gehoorproblemen. Ook een orthodontische behandeling kan noodzakelijk zijn.

Bij Logopediepunt ga ik na welke afwijkende mondgewoonten er aanwezig zijn en welke gevolgen er hierdoor al merkbaar zijn. Met een gepersonaliseerde therapie breng ik alle mondspieren weer in evenwicht en leer ik de verkeerde gewoonten af. Zo wordt de vorm en functie van de tanden en kaken weer hersteld.

Stotteren

Stotteren is een stoornis waarbij de motorische planning van de spraak niet verloopt zoals gewild. Stotteraars herhalen, verlengen of blokkeren frequent bepaalde geluiden, lettergrepen of woorden. Deze aarzelingen doen zich meestal midden in een woord voor, waardoor ze een vloeiend verloop van de spraak verhinderen. Er zijn drie soorten onvloeiendheden:

  • verlengingen: mmmmmama
  • herhalingen: pa- pa- pa- parasol
  • blokkeringen: b.akker

In sommige gevallen gaat stotteren gepaard met secundaire gedragingen. Dit zijn gespannen bewegingen met hoofd, tong, ledematen …

In Logopediepunt ga ik na welke onvloeiendheden en/of secundaire gedragingen er aanwezig zijn. Met een gepersonaliseerde therapie en bepaalde trics leer ik de afwijkende gewoonten en spraakstoornissen af.